• banner.jpg
  • banner2.jpg
  • banner3.jpg
  • banner4.jpg

โควตามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เปิดรับสมัครนักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2557


 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทโควตา โดยมีคณะที่เปิดรับดังต่อไปนี้

 

     1. คณะศิลปศาสตร์
     2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
     4. คณะวิศวกรรมศาสตร์
     5. คณะบริหารธุรกิจ
     6. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
     7. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
     8. วิทยาลัยนานาชาติ


 

โดยผู้สนใจสมัครสามารถดำเนินการตามระยะเวลาและขั้นตอนดังนี้


 

ขั้นตอนการสมัคร
     1. ศึกษาและอ่านรายละเอียดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 จากคุณสมบัติการรับสมัคร
     2. กรอกข้อมูลสมัครสอบลงในระบบรับสมัครออนไลน์
(ในกรณีที่ไม่มีชื่อสถานศึกษาของผู้สมัคร ให้ผู้สมัครส่งชื่อสถานศึกษามาที่ อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ทางมหาวิทยาลัยจะเพิ่มชื่อสถานศึกษาเข้าไปในระบบรับสมัครและให้ผู้สมัครเข้าไปกรอกข้อมูลการสมัครใหม่)
     3. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง ก่อนการกดป่มยืนยันการรับสมัคร
     4. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่่าสมัครสอบ จำนวน 300 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร) แล้วนำไปชำระเงินที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน (ทั่วประเทศ) โดยชำระผ่านเคาร์เตอร์ธนาคารเท่านั้น 
(รับชำเงินตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. - 1 ธ.ค. 2556 ภายในเวลาทำการของธนาคาร)
     5. ตรวจสอบผลการชำระเงินและสถานที่สอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค. 2556 เป็นต้นไป
     6. นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานทางราชการอื่นที่มีรูปถ่าย และใบแสดงผลการเรียนไปเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันสอบ

คุณสมบัติการรับสมัคร


แผนการรับนักศึกษา

              ดาวน์โหลดแผนการรับนักศึกษา

จำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือก

              ดาวน์โหลดจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือก
 

 

215483
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์แล้ว
เดือนนี้
เดือนแล้ว
รวมทั้งหมด
104
89
193
214020
35421
3610
215483

ไอพีคุณคือ 3.85.143.239
Server Time: 2019-05-20 19:11:27